Historie

Mikulčice se dostaly do povědomí široké veřejnosti jednak svými významnými archeologickými výzkumy (národní kulturní památník Slovanské hradiště) a také se současně proslavily jménem svého rodáka  Fanoše Hřebačky – Mikuleckého  a jeho nejznámějšími podlužáckými písněmi. Zpěvnost byla lidu naší obce vždy vlastní.

Nejstarší mužský sbor vznikl v tehdy samostatných obcích Mikulčice a Těšice (ke sloučení obcí Mikulčice a Těšice do společné obce Mikulčice došlo 1. ledna 1951) už rok po založení čtenářského spolku Pokrok v roce 1888. Dirigentem byl tehdy velmi pokrokový učitel Kahoun. V roce 1890 převzal vedení tohoto sboru Antonín Brotan, který jej rozšířil a přeměnil na sbor smíšený.

Další samostatný až 30členný mužský pěvecký sbor vznikl v obcích v roce 1933 pod vedením sbormistra – řídícího učitele  Jindřicha Novotného. Sbor proslul svými vícehlasými písněmi Na Moravě, Šohajek trávu seče, Po zahradě chodila, Mám milučkého mám, Kolem Jarošova, Piju já a dalšími. Sbor vystupoval v tomto základním obsazení:
1. tenor: Pavel Kruták, Jan Maděrič, František Bušek, Rudolf Pavka, Ludvík Sečkař
2. tenor: František Hřebačka – Mikulecký, Stanislav Kotásek, Ludvík Sečkař,
              Martin Dřevěný, František Pavka,
1. bas: Josef Zemánek, Stanislav Judas, Štěpán Pavka, Stanislav Rylka, Miroslav Lacka,
2. bas: Matouš Uhrovič, Martin Kaňa, Stanislav Hřebačka, Jan Pavka, Pavel Urbančík.

Tento sbor později nejednou vystupoval se Slováckým krůžkem, který 11. ledna 1939 založil právě Fanoš Mikulecký.

Po válce obnovil Slovácký krůžek svou činnost včetně sborů, které ale byly vždy jeho součástí, již 1. června 1945, a to pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Sokol. Činnost krůžku byla pak přerušena v roce 1953.

Dne 9. listopadu 1958 založil pak Fanoš Mikulecký Soubor lidové tvořivosti (SLT), který působil až do jeho smrti 23. 3. 1970 a jehož součástí byly opět také pěvecké sbory, podle potřeby doplňované zpěváky i z jiných obcí.

Pokračovatelem předchozích samostatných mužských sborů se stal znovu až 16členný mužský sbor založený 3. 6. 1987 cimbalistou Lubomírem Dvořáčkem, který jej vedl až do roku 1999, kdy svou činnost, z důvodu mimořádného pracovního vytížení, ve sboru ukončil. Pod jeho vedením již rok po založení získal tento sbor na Tvrdonských národopisných slavnostech 1988 první cenu za píseň Taků sem si frajárečku dostal. Za 12 let svého působení se sbor zúčastnil celkem 12 národopisných slavností a folklórních pořadů, v repertoáru měl více než čtyři desítky písní.

Pod novým vedením (Josef Koneček, Zdeněk Maláník, Josef Dvořáček) a názvem Mužáci Mikulčice absolvovali jeho zpěváci od roku 1999 do současnosti (srpen 2016) více než osm desítek vystoupení, při kterých zazpívali více než 240 písní. Repertoár tohoto sboru dnes tvoří přes šest desítek různých lidových písní.

Od roku 2013 působí v obci sbory Mužáci Mikulčice a „mladý“ Mužský sbor Mikulčice.

Použité zdroje:

MIKULČICE. Sokolská kronika.

HELEŠIC, František. 50 let národopisné činnosti v Mikulčicích. Mikulčice, 1989.

RUTAR, Svatopluk. Kronika, časopisy a dokumentace z osobního vlastnictví S. Rutara. Mikulčice, 2015.

KOSÍK, Jan. Vzpomínky na činnost slováckého krůžku a souboru lidové tvořivosti. Mikulčice, 2015.

MALÁNÍK, Zdeněk. Přehled programů z vystoupení sboru Mužáci Mikulčice 1987-2015. Mikulčice, 2015.