O nás

Mužský sbor Mikulčice, z.s. (MSM) vznikl v květnu 2013 z iniciativy bývalých muzikantů cimbálové muziky Slovácko, a to primáše Přemysla Líčeníka a cimbalisty Lubomíra Dvořáčka. Cílem bylo dát dohromady dobrou partu zpěváků z Mikulčic i okolních vesnic, ochotných pravidelně zkoušet pod odborným vedením, respektovat stanovené zásady, pravidla a zákonitosti hudební teorie i praxe tak, aby konečným výsledkem byl sborový zpěv na nejvyšší možné amatérské úrovni. Zakladatelé sboru si mimo jiné předsevzali získávat do sboru spíš zpěváky mladší generace, pokud možno s hudebním vzděláním, kterým by bylo možno nejen předat dosavadní zkušenosti z dlouholeté muzikantské praxe, ale kteří by také byli zárukou dalšího rozvoje kvalitního sborového zpěvu, a kteří by získané zkušenosti dokázali nejen uchovat a rozvíjet, ale i předat dalším generacím zpěváků. Základem repertoáru sboru jsou samozřejmě písně mikuleckého rodáka Fanoše Hřebačky-Mikuleckého, a to v původní podobě, v jaké je autor napsal. Sbor chce ale také dobře znát a zpívat i lidové písně z dalších regionů Moravy i  Čech, stejně jako vybrané skladby dalších autorů lidové i populární hudby a nevyhýbá se ani církevním skladbám.

Sbor poprvé vystoupil na premiérovém vánočním koncertu 20. prosince 2013 v kulturním domě v Mikulčicích, kde se představil souborem vícehlasých koled: Přišli jsme k Vám na koledu, Slyšte, slyšte pastuškové, Poslechněte mne málo, Veselé vánoční hody a Narodil se Kristus Pán. Na své druhé vystoupení – na velikonoční neděli 2014 zpracoval a nacvičil dvě církevní skladby: Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých a Velkomoravský chorál ve staroslověnštině, které pro vícehlasý sbor upravil Jiří Pavlica. 

MSM má dnes 13 stálých členů, z nichž někteří jsou aktivními muzikanty. Schází se každý týden na pravidelných zkouškách pod vedením Petra Marady, za pomoci Přemysla Líčeníka, který s námi spolupracuje při přípravě notového materiálu a aranžmá některých písní.  

Od března 2016 jsme zapsaným spolkem, IČ 048 75 087.

    

Aktuality