O nás

Mužský sbor Mikulčice, z.s. vznikl v květnu 2013 z iniciativy bývalých muzikantů cimbálové muziky Slovácko, a to primáše Přemysla Líčeníka a cimbalisty Lubomíra Dvořáčka. Cílem bylo dát dohromady dobrou partu zpěváků z Mikulčic i okolních vesnic, ochotných pravidelně zkoušet pod odborným vedením, respektovat stanovené zásady, pravidla a zákonitosti hudební teorie i praxe tak, aby konečným výsledkem byl sborový zpěv na nejvyšší možné amatérské úrovni. Zakladatelé sboru si mimo jiné předsevzali získávat do sboru spíš zpěváky mladší generace, pokud možno s hudebním vzděláním, kterým by bylo možno nejen předat dosavadní zkušenosti z dlouholeté muzikantské praxe, ale kteří by také byli zárukou dalšího rozvoje kvalitního sborového zpěvu, a kteří by získané zkušenosti dokázali nejen uchovat a rozvíjet, ale i předat dalším generacím zpěváků. Základem repertoáru sboru jsou samozřejmě písně mikuleckého rodáka Fanoše Hřebačky-Mikuleckého, a to v původní podobě, v jaké je autor napsal. Sbor chce ale také dobře znát a zpívat i lidové písně z dalších regionů Moravy i  Čech, stejně jako vybrané skladby dalších autorů lidové i populární hudby a nevyhýbá se ani církevním skladbám.     

Sbor poprvé vystoupil na premiérovém vánočním koncertu 20. prosince 2013 v kulturním domě v Mikulčicích, kde se představil souborem vícehlasých koled: Přišli jsme k Vám na koledu, Slyšte, slyšte pastuškové, Poslechněte mne málo, Veselé vánoční hody a Narodil se Kristus Pán. Na své druhé vystoupení - na velikonoční neděli 2014 zpracoval a nacvičil dvě církevní skladby: Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých a Velkomoravský chorál ve staroslověnštině, které pro vícehlasý sbor upravil Jiří Pavlica. 

Mužský sbor z Mikulčic má dnes 20 stálých členů, z nichž je více než polovina aktivních muzikantů, a schází se každý týden na pravidelných zkouškách pod odborným vedením zkušeného sbormistra PaedDr. Karla Kolenka za vydatné pomoci Přemysla Líčeníka, který také připravuje notový materiál a aranžmá písní.  Za necelé tři roky činnosti má za sebou desítky úspěšných vystoupení.
Od března 2016 jsme zapsaným spolkem, IČ 048 75 087.

Poslední aktualizace 6. 6. 2016

AKTUALITA

Dne 27. 5. 2016 jsme úspěšně reprezentovali obec Mikulčice i písně rodáka Fanoša Mikuleckého na galevečeru u příležitosti 24. valného shromáždění AREV (sdružení evropských vinařských regionů) na zámku v Lednici - viz fotogalerie.

 


  PaedDr. Karel Kolenko
             sbormistr

 

           Přemysl Líčeník
        hudební dramaturgie
            aranžmá písní

 

Ing. Lubomír Dvořáček,
                Ph.D.

         předseda spolku,
      organizační vedoucí

Aktualizováno 6. 6. 2016